Kivra Campaigns

Kivra Campaigns är en kommunikationsyta som kan adderas till ett utskick för ytterligare kundkommunikation. Ingen integration krävs utan avsändaren adderar enkelt kampanjytor i Kivras webbgränssnitt Kivra Campaigns.

campaignsgrey

Nå ut till kunder

Avsändare kan kommunicera med sina kunder i den kanal som kunden själv har valt.


Kampanjytan kan användas till

  • merförsäljning,
  • öka lojalitet,
  • minska samtal till kundtjänst
  • hänvisa kunden vidare till avsändarens egna sidor.

Möjlighet finns även med Single-Sign-On (SSO) direkt till inloggade sidor hos avsändaren, exempelvis "Mina Sidor".

Kampanjerna kan visas ovanför eller nedanför en försändelse.

campaigns creategrey

Skapa kampanjer

Kivra tillhandahåller ett gränssnitt där företag smidigt kan hantera sina kampanjer.


I verktyget går det exempelvis att:

  • Skapa en kampanj i vårt enkla gränssnitt.
  • Välja tidsperiod och placering.
  • Segmentera via person/organisationsnummer eller typ av utskick.
  • Följa statistik på era kampanjer.

Guidelines för kampanjytan

Ladda ner våra guidelines för tips om hur ni bäst designar er kampanj för vårt format. Vi bjuder även på lite inspiration och olika praktiska exempel.

Intresserad av Kivra Campaigns?

Det är lätt att komma igång med Kivra Campaigns. Kontakta oss om ni vill komma igång eller har frågor på avsandare.support@kivra.se