Håll koll på fastighets­deklara­tionen och ditt taxerings­värde

Du kanske har gjort förändringar av din fastighet, fått bygglov eller byggt nytt.

Kvinna med dator i skärgårdsmiljö
Ikon föreställande ett träd.

Samhälls­nytta

Bidra till en bättre miljö och större samhällsnytta. Med digital fastighets­deklaration behöver Skatteverket inte trycka upp blanketter och beslut på papper och skicka ut i landet.

Ikon föreställande en gammal ringklocka.

Direkt i mobilen

Med Kivra får du en påminnelse direkt till mobilen om att det är dags att deklarera. Och samlar på så sätt all viktig information på samma ställe.

Ikon föreställande en person som springer.

Smidigare process

Med en digital brevlåda får du din fastighets­deklaration och ditt beslut snabbare än de som väljer papperspost. Systemet ser till att din ansökan är komplett innan den kan skickas in. Och du får även en direkt kvittens på din fastighets­deklaration.

Fastighets­deklaration av småhus

Det byggs och renoveras som aldrig förr i landet och i och med det är det extra viktigt att se över sin fastighetstaxering. Du kanske har köpt eller sålt en fastighet, fått ett godkänt bygglov, tagit över en nybildad tomt eller byggt ut ditt hus. Allt detta ska noteras i fastighetsdeklarationen.

För dig som ännu inte har en digital brevlåda, se till att skaffa det nu. Då undviker du pappersblanketter och får all information digitalt. Processen blir smidigare för dig. Och du bidrar samtidigt till en bättre miljö och större samhällsnytta.

Ditt taxerings­värde spelar roll

Ett korrekt taxeringsvärde ligger till grund för mer än enbart fastighetsavgift och fastighetsskatt. Det har många fördelar:

  • Att löpande dokumentera förändringar du genomfört på fastigheten underlättar för dig i det långa loppet. Med information som är uppdaterad blir det till exempel lättare den dag du bestämmer dig för att sälja.

  • Med ett taxeringsvärde som speglar det riktiga värdet av din fastighet har banker och andra kreditinstitutioner rätt underlag ifall du vill ta ett lån eller om en kreditvärdering eller kreditupplysning skall tas. Med kreditgivares automatiserade tjänster för lånevillkor kan du även enklare undersöka dina lånemöjligheter.

  • Ditt taxeringsvärde kan användas som underlag för försäkringsbolag vid eventuella skador på din fastighet. Det kan bestämma storleken på försäkringsersättningen.

  • Ditt taxeringsvärde är ofta en viktig del av underlaget vid en fastighetsvärdering. Försäljning, köp, gåva och boupptäckning är några exempel på när en fastighetsvärdering behövs.

  • Se fastighetstaxeringen som en chans att inventera ekonomin kopplad till din fastighet. Viktigt i osäkra ekonomiska tider.

Vad är ett taxerings­värde?

Taxeringsvärde är det samlade värdet av en fastighet, och består av ett tomtvärde och ett byggnadsvärde. Utifrån försäljningar av liknande fastigheter under de senaste åren, räknar Skatteverket ut en gällande prisnivå i olika områden. Prisnivån tillsammans med fastighetens värdefaktorer utgör alltså taxeringsvärdet. För småhustaxeringen 2021 är det representativa försäljningar under åren 2017-2019 som avgör om prisnivån har gått upp eller ner. Ditt taxeringsvärde kan därför öka även om du inte gjort några förändringar av fastigheten. Exempel på förändringar som påverkar taxeringsvärdet är renoveringar, utbyggnad och nybyggnation.

Hur deklararerar jag?

Med en digital brevlåda får du ett meddelande när det är dags att logga in i Skatteverkets e-tjänst och genomföra fastighetsdeklarationen. I många fall är uppgifter om fastigheten redan förifyllda utifrån de uppgifter som Skatteverket har sedan tidigare. Då finns ett förslag på taxeringsvärde. I andra fall erhålls en fastighetsdeklaration som du själv behöver fylla i. I Skatteverkets e-tjänst kan du beräkna preliminärt taxeringsvärde.

Kontrollera att uppgifter stämmer, fyll i eventuella förändringar av värdefaktorer för fastigheten och skicka in digitalt. Om du inte behöver ändra något behöver du inte göra någonting alls, utan lämna ett så kallat tyst godkännande.

Läs mer om digital deklaration.