Workshop för att bidra till digitalt innanförskap

Blogg

Publicerat 25 februari 2022

För Kivra är det självklart att alla ska kunna ta del av digitala tjänster, på samma villkor.

Nyligen deltog vi i en workshop på temat digitalt innanförskap för pensionärer. Workshopen var en del av DigiSen – ett projekt som drivs av PRO och finansieras av Allmänna Arvsfonden med 4,8 miljoner under tre år. Begripsam är tillgänglighetskonsulter och den största samarbetspartnern i projektet.

I workshopen deltog 11 pensionärer, som fick prova några av våra prototyper. Vi visade skisser av vår nya hemvy och diskuterade olika aspekter av Kivras funktionalitet och design. Begripsam höll i sessionen och skrev en rapport som beskrev lärdomarna.

Lärdomar är viktiga. På Kivra vill vi gärna hitta sätt att bli ännu bättre, för digitaliseringen är något som berör alla i samhället. Det är lika viktigt oavsett vem du är, eller hur gammal du är, om du har särskilda behov eller är drabbad av sjukdom.

Därför är vi glada över chansen att få vara med på ett hörn för att bidra till att öka det digitala innanförskapet. Och vi ser fram emot att snart kunna berätta mer om hur projektet fortskrider.