Behandling av person­uppgifter

Här har vi samlat information om Kivras behandling av personuppgifter.

Vi värnar om din integritet

På den här sidan förklaras hur Kivra samlar in och använder dina personuppgifter. Du får även information om dina rättigheter i detta avseende och hur du kan gå tillväga för att göra dina rättigheter gällande. Kivra tar alltid största möjliga hänsyn till din integritet och behandlar dina personuppgifter med stor försiktighet och omsorg.

Den här informationstexten är i första hand framtagen för fyra kategorier av personer som Kivra behandlar personuppgifter om, nämligen för:

 1. Användare av Kivras tjänster för privatpersoner och företag
 2. Besökare (vid kontakt med Kivras kundtjänst, på Kivras webbplats och hos Kivra i sociala medier)
 3. Kontaktpersoner hos Kivras samarbetspartners (potentiella och befintliga Avsändare, partners m.fl.)
 4. Jobbsökande

För att underlätta för dig som vill läsa om Kivras behandling av personuppgifter har informationen delats upp och anpassats för dessa olika kategorier av personer, se de fyra olika sektionerna av frågor och svar nedan. Här finns även en sektion med allmänna frågor och svar. Kivra hoppas givetvis att du läser all information och att den ger svar på alla dina funderingar. Om inte är du alltid välkommen att kontakta oss genom att skicka ett mejl till dataskydd@kivra.se.

Den här informationen om Kivras behandling av personuppgifter gäller från och med 16 juli 2021.

Allmänna frågor

 • Vad är en personuppgift?
 • Vem är personuppgiftsansvarig?
 • Kivras Dataskyddsteam & DPO?
 • Kivra som personuppgiftsbiträde?
 • Vilka är dina rättigheter?
 • Vart vänder du dig om du har klagomål?

Användare

 • Kivras personuppgiftsansvar?
 • Ändamål och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter?
 • Var behandlas dina personuppgifter?
 • Vilka har tillgång till dina personuppgifter?
 • Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Besökare

 • Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter?
 • Var behandlas dina personuppgifter?
 • Vilka har tillgång till dina personuppgifter?
 • Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Kontaktpersoner hos Kivras samarbetspartners

 • Ändamål och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter?
 • Var behandlas dina personuppgifter?
 • Vilka har tillgång till dina personuppgifter?
 • Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Jobbsökande

 • Vilka personuppgifter behandlas och hur samlas de in?
 • Ändamål och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter?
 • Var behandlas dina personuppgifter?
 • Vilka har tillgång till dina personuppgifter?
 • Hur länge lagrar vi uppgifterna?
 • Vem är personuppgiftsansvarig?