Information om spårningsteknologier

Här hittar du information om varför vi använder spårningsteknologier, vad det innebär för dig och vilka val du kan göra om du inte vill att vi använder vissa spårningsteknologier.

På Kivras webbsidor (www.kivra.se och www.kivra.com) och i Kivras appar används cookies, SDK:er och liknande teknologier (“spårningsteknologier”) som innebär att data lagras på eller hämtas från din mobiltelefon, dator och liknande enheter.

Om spårningsteknologier

Kivra använder spårningsteknologier av två anledningar: Antingen är spårningsteknologierna nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster, eller så är teknologierna ett effektiv sätt för Kivra att analysera och förbättra användarupplevelsen av våra tjänster.

Enligt lag (2003:389) om elektronisk kommunikation har du rätt att få information om vilka spårningsteknologier som används på en webbplats du besöker eller i en app du använder. Du har också rätt att få information om hur och varför spårningsteknologier används. Den som tillhandahåller webbplatsen eller appen behöver också inhämta ditt samtycke för att använda spårningsteknologier som inte är nödvändiga för att tillhandahålla en tjänst du har begärt att få använda.

Om användningen av en spårningsteknologi innebär att personuppgifter om dig samlas in är dataskyddsförordningen tillämplig på insamlingen och användningen av dina personuppgifter. Det innebär att du också har rätt till viss information, och har vissa rättigheter i relation till hur dina personuppgifter används.

Kivra uppfyller sina skyldigheter enligt lagen om elektronisk kommunikation och dataskyddsförordningen genom att:

 • Informera dig om att spårningsteknologier används i samband med att du besöker våra webbsidor eller använder en av våra appar.
 • Låta dig välja om du vill samtycka till att vi använder spårningsteknologier som inte är nödvändiga för att tillhandahålla dig den tjänst du ska använda.
 • Tillhandahålla dig den här Informationen om spårningsteknologier.

Om du vill läsa mer om spårningsteknologier i allmänhet och vilka rättigheter du har när det gäller användningen av sådana teknologier kan du läsa mer på Post-och Telestyrelsens webbplats och på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Spårningsteknologier i Kivras appar

När du använder Kivras app för iOS eller Android placeras data i det lokala lagringsutrymmet hos din enhet, antingen av oss eller av en tredje part för vår räkning. Datan finns kvar i din enhet tills du eller vi (själva eller via den tredje parten) tar bort den, eller tills du avinstallerar appen. Med hjälp av datan samlas vissa datapunkter in om din installation av appen och hur den används.

Nödvändiga spårningsteknologier
Vi använder följande spårningsteknologier för att utföra funktioner som är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster genom appen:

De här spårningsteknologierna används för att:

 • Upptäcka och analysera fel och krascher i apparna.
 • Slå av och på specifika funktioner, såsom att låta dig registrera dig som användare i appen och att erbjuda dig möjligheten att registrera ett betalkort för att få kvitton i Kivra baserat på ditt betalkort.
 • Kunna skicka notifikationer, såsom påminnelser, meddelanden om att en ny försändelse finns tillgänglig eller meddelanden om att en uppdatering finns tillgänglig.

Exempel på datapunkter som samlas in från eller lagras på din enhet är:

 • Installations-IDn, d.v.s. ett ID som används för en viss spårningsteknologi och motsvarar din installation av Kivra-appen. Exempel på sådana installations-IDn är Firebase Installation ID och Crashlytics Installation UUID.
 • Information om din installation av Kivra-appen, såsom bundle identifier och fullt versionsnummer.
 • Information om din enhet, såsom modellnamn, processorarkitektur, RAM- och diskutrymme.
 • Information om att appen har kraschat eller att ett visst fel har uppstått och hur din enhet användes i samband med crashen / felet.

Den rättsliga grunden för Kivras insamling och användning av personuppgifter via nödvändiga spårningsteknologier är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ditt avtal med Kivra.

Delar av den data som samlas in lagras endast temporärt på din enhet, medan annan data lagras så länge du har Kivra-appen installerad. Kivra använder data som samlats in från din enhet via nödvändiga spårningsteknologier olika länge beroende på det exakta syftet med teknologin i fråga, men som längst så länge du är användare av Kivras tjänster. Om du säger upp din användning av Kivras tjänster kommer Kivra antingen att anonymisera insamlad data eller säkerställa att insamlad data raderas så snart möjligt, och som senast inom 180 dagar.

Spårningsteknologier för analyssyften

När du använder Kivras app får du frågan om du vill samtycka till att Kivra samlar in information om hur du använder appen för att förbättra din användarupplevelse.

Om du väljer att lämna ett sådant samtycke använder vi följande spårningsteknologier:

De här spårningsteknologierna används för att analysera hur Kivras användare interagerar med Kivras appar.

Analysen består dels i att på hög nivå förstå vilka våra användare är, exempelvis vilka enhetsmodeller och operativsystem de flesta användare har och i vilka länder de flesta användare befinner sig i. Den består också av att undersöka hur användare generellt interagerar med olika funktioner i Kivras appar, exempelvis om/hur användare trycker på en viss knapp eller om/hur användare läser en viss notifikation.

Analyserna används av Kivras produktutvecklingsteam för att förstå vilka funktioner som behöver utvecklas och förbättras, och därmed för att förbättra användarupplevelsen i våra appar.

Exempel på datapunkter som samlas in från eller lagras på din enhet är:

 • Installations-IDn, d.v.s. ett ID som används för en viss spårningsteknologi och motsvarar din installation av Kivra-appen. Ett exempel på ett sådant installations-ID är Analytics App Instance ID.
 • Information om händelser i appen, såsom att du öppnar appen, uppdaterar appen, trycker på en viss knapp eller öppnar en viss notifikation.
 • Information om din installation av Kivra-appen, såsom appversion, språk och ungefärlig plats (baserat på din IP-address).
 • Pseudonymiserad information som identifierar dig eller en händelse i appen, såsom en användarnyckel, innehållsnyckel, kvitto-ID och kampanj-ID.

Den rättsliga grunden för Kivras insamling och användning av personuppgifter via spårningsteknologier som används för analyssyften är ditt samtycke.

Delar av den data som samlas in lagras endast temporärt på din enhet medan annan data lagras så länge du har Kivra-appen installerad. Kivra använder data som samlats in från din enhet via spårningsteknologier för analyssyften olika länge beroende på det exakta syftet med teknologin i fråga, men som längst i upp till 18 månader från och med det att insamlad data samlas in. Om du säger upp din användning av Kivras tjänster kommer insamlad data att raderas inom 2 månader.

Dina val gällande vår användning av spårningsteknologier i apparna

Du kan inte välja bort nödvändiga spårningsteknologier eftersom de är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna i våra appar.

Om du inte vill att Kivra använder spårningsteknologier för analyssyften kan du antingen låta bli att samtycka till det första gången du loggar in i appen eller senare ändra dina inställningar i appen. Så här ändrar du dina inställningar:

Om du använder Kivra’s app för iOS:

Gå in i appens inställningar. Gå till Mer, välj Inställningar och därefter Spårningsteknologier.

Om du använder Kivras app för Android:

Gå till Meny, välj Appinställningar och därefter Spårningsteknologier.

Om du har samtyckt till att Kivra använder spårningsteknologier för analyssyften kan du när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Kivra kommer då att sluta samla in data för analyssyften, och kommer att ta bort data som vi har samlat in för det här syftet inom 2 månader. Om du tar tillbaka ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av den behandling som utfördes innan du återkallade ditt samtycke.

Spårningsteknologier på www.kivra.se / www.kivra.com

Kivra använder spårningsteknologier för att våra webbplatser ska fungera så bra som möjligt, t.ex. genom att komma ihåg dina inställningar och val i tjänsten och för att kunna göra felsökningar. Om du har samtyckt till det ger spårningsteknologier oss också information om hur du använder tjänsterna, t.ex. att du klickat på en viss knapp eller besökt en viss sida, så att vi hela tiden kan förbättra användarupplevelsen för dig.

Kivras användning av cookies på kivra.se

Persistent cookies

Denna cookie sparar en fil en längre tid på din dator. Den används t.ex. för att hemsidan ska känna igen dig och de val och inställningar du gjort vid ett tidigare besök.

Sessionscookies

När du besöker kivra.se lagras sessionscookien temporärt i din dators minne för att t.ex. hålla reda på vilket språk du valt. Sessionscookies lagras alltså inte under en längre tid utan försvinner direkt när du stänger din webbläsare.

Tredjepartscookies

Kivra använder Google Analytics som är en så kallade tredjepartscookie från Google. Dessa cookies ger Kivra information på en generell nivå om hur du som besökare använder webbplatsen, så att Kivra hela tiden kan förbättra användarupplevelsen för dig. Informationen som samlas in består av dina interaktioner med tjänsten, såsom att du besöker en viss sida eller klickar på en viss knapp. Kivra har ställt in Google Analytics så att verktyget anonymiserar den information som lagras hos Google. Detta görs genom att Google Analytics trunkerar (tar bort) de sista siffrorna i besökarnas IP-adress. Kivra inhämtar alltid ditt samtycke innan vi använder cookies eller andra spårningsteknologier för att samla in information om hur du använder våra webbplatser.

Om du väljer att inte lämna ditt samtycke använder Kivra bara sådana cookies eller spårningsteknologier som är nödvändiga för att tillhandahålla Kivras tjänster till dig, inklusive att minnas om du har sagt ja eller nej till spårningsteknologier. Du kan själv rensa och stänga av cookies i din webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din enhet. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. I vissa webbläsare (exempelvis Googles ”Chrome”) kan du nyttja i ett så kallat inkognitoläge då webbläsaren automatiskt raderar alla cookies när du stänger ner den.

Om du som internetanvändare specifikt vill undvika att bli analyserad genom Google Analytics tillhandahåller Google själva följande tjänst: Google Analytics opt-out browser add-on.

Observera att ett blockerande av cookies kan resultera i att du inte får tillgång till alla sidor och funktioner på Kivras webbplats samt att det kan komma att försämra din användarupplevelse.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig för de behandlingar av dina personuppgifter som beskrivs här är: Kivra Sverige AB (org. nr. 556917-3544) Klara Norra kyrkogata 33, 111 22 Stockholm, Sverige Mail: dataskydd@kivra.se

Vem har tillgång till dina uppgifter?

De spårningsteknologier Kivra använder tillhandahålls av företag som behandlar de personuppgifter de mottar från Kivra för Kivras räkning, så kallade personuppgiftsbiträden.

Den rättsliga grunden för Kivras användning av personuppgiftsbiträden är att Kivra behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet från andra företag som Kivra inte själv kan erbjuda. Kivra har då ett berättigat intresse att kunna få tillgång till dessa tjänster och funktionalitet. Vi säkerställer att den behandling det innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet. Du har rätt att invända mot denna behandling på grund av omständigheter i ditt enskilda fall. Mer information om dina rättigheter hittar du under avsnittet “Vilka är dina rättigheter?” nedan.

De personuppgiftsbiträden Kivra använder vid nyttjandet av spårningsteknologier är etablerade eller har underleverantörer etablerade utanför EU/EES. Dina personuppgifter kan därför överföras till länder utanför EU/EES. Andra länder kan ha lagar som innebär att personuppgifter kan bli föremål för begäran om tillgång från myndigheter i syfte att bekämpa brottslighet eller tillvarata nationell säkerhet. Oavsett om det är vi eller någon av våra leverantörer som behandlar dina personuppgifter kommer vi att säkerställa att en adekvat skyddsnivå föreligger och att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits enligt gällande dataskyddskrav. Sådana lämpliga skyddsåtgärder inkluderar att säkerställa att EU-kommissionens standardavtalsklausuler ingåtts med mottagaren utanför EU/EES. I sådana fall bedömer vi också om det finns lagstiftning i mottagarlandet som påverkar skyddet för dina personuppgifter. Där så krävs vidtar vi särskilda åtgärder så att skyddet för dina uppgifter kvarstår vid överföringen av dessa till aktuellt land utanför EU/EES.

Vill du ha mer information om våra skyddsåtgärder kan du alltid kontakta oss, se avsnittet “Vart vänder du dig om du vill ha mer information eller har klagomål?” nedan.

Vilka är dina rättigheter?

För information om vilka rättigheter du har i relation till Kivras behandling av dina personuppgifter i samband med att Kivra använder spårningsteknologier ber vi dig att läsa stycket “Vilka är dina rättigheter?” i Kivras Information om Behandling av Personuppgifter.

Vart vänder du dig om du vill ha mer information eller har klagomål? Du är alltid välkommen att kontakta Kivra per mail: dataskydd@kivra.se eller telefon: 077-045 70 00 vid frågor om Kivras användning av dina personuppgifter. Kivra har ett dataskyddsombud (DPO) som kontrollerar att vi följer dataskyddsförordningen. Kivras DPO heter Anna Mirsch Peiris. Om du vill ha direktkontakt med DPO, vänligen skriv “DPO” i ämnesraden när du mailar dataskydd@kivra.se.

Om du anser att Kivra behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning vill vi såklart att du berättar det för oss genom att skriva till dataskydd@kivra.se. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för Kivras behandling av dina personuppgifter. För mer information se Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.imy.se.