Kivras klimatarbete

Kivra har en hållbar kärnaffär. Det är vår superkraft. Men vi nöjer oss inte där. Genom att mäta, minska och binda utsläpp 110% kompenserar vi för mer än det vi släpper ut. Det är bra för miljön. Och framtiden.

Kvinna sitter vid ett köksbord och arbetar på sin dator, men har blicken fäst ut genom fönstret.

En hållbar kärnaffär

Hållbarhet utgör grunden i Kivra. Det märks på flera sätt. Från en hållbar affärsmodell och långsiktigt ägandeskap, till att vi tillhandahåller en säker tjänst. Och att vi söker "happy-happy" lösningar där alla ska tjäna på affären.

Men vi nöjer oss inte där. Vi vill ge tillbaka mer än vi förbrukar, därför investerar vi i naturresurser och binder 110% av våra utsläpp.

Klimatfrågan är sannolikt världens viktigaste fråga. Vi är många som behöver ta ansvar och agera. Och vi tror att företag har en viktig roll i att göra världen bättre. Kivras bidrag är en liten pusselbit i ett väldigt stort pussel, men alla pusselbitar måste läggas. Och vi hoppas att vi kan visa ett gott exempel och inspirera andra. Dels genom en hållbar kärnaffär, dels genom att minska och kompensera för det vi gör av med.

Mäta, minska och binda - så går det till

Vårt klimatarbete består av tre delar. Mäta, minska och binda. Vi har tagit hjälp av U&We för analys och rapport. Och ZeroMission för klimatkompensation.

1

Mäta utsläpp av växthusgaser

Utsläppen beräknas utifrån standarderna ISO 14067 och Greenhouse Gas Protocol. Resultatet delas sedan upp i tre delar. Scope 1, 2 och 3. Det innebär att hela vårt klimatavtryck räknas in.

2

Minska utsläpp

Vi analyserar var de största utsläppen finns. Därefter agerar vi för att minska utsläppen.

3

Vi investerar i naturresurser och bevarar skog

Träden i våra skogar suger ner och binder koldioxid från atmosfären. Vi klimatkompenserar genom att binda 110% av våra utsläpp. Det gör vi i samarbete med ZeroMission i projektet Bujang Raba på Sumatra.

Läs mer om Projekt Bujang Raba (extern länk)

Kivras klimatavtryck

Summering av rapport om klimatavtryck

Kivras klimatavtryck är väldigt litet. 2021 motsvarade det 155 ton CO2e. Våra rapporter inkluderar enbart den svenska marknaden. För att läsa mer om exempelvis fördelningen av klimatavtrycket, se våra rapporter nedan:

Läs hela rapporten (2021)

Läs hela rapporten (2020)

Läs hela rapporten (2019)

Läs hela rapporten (2018)

Vi minskar kontinuerligt utsläppen

Genom åren har vi gjort en rad förbättringar. Vi är stolta över att många av de val vi har gjort från start har format det låga CO2e-avtryck vi har idag. Exempelvis att vi gör få tjänsteresor, att vi köper begagnade servrar och att våra serverhallar drivs av förnyelsebar el. Överskottsvärme från serverhallarna omvandlas i sin tur till fjärrvärme.

Vår målsättning är att vi ska fortsätta att göra bra val för såväl miljö som samhälle, samtidigt som vi är ödmjuka inför att det alltid går och bör göras förbättringar för att minska utsläppen.

Vi är också fortsatt på en tillväxtresa. Ju mer post och kvitton som förmedlas via Kivra, desto mindre förmedlas via papper. Det kommer alltid att vara vårt mål framåt. Tillsammans kan vi hjälpas åt att minska utsläppen.

Vi binder våra utsläpp genom att bevara skog

Vi binder koldioxid som kompenserar för alla våra utsläpp. Och sen binder vi ytterligare 10 procent. Det gör vi genom att bevara skog i ett projekt på Sumatra, en ö i Indonesien som drabbats hårt av oljepalmsproduktioner. Det innebär att det vi binder skapar värde bortom miljönytta. Att förse människor och djur med renare luft till exempel.

Idag bevarar vi skog, i framtiden kanske vi gör något annat. Läs mer om klimatkompensation.

Frågor och svar om Kivras klimatarbete