Beställning Kontek

Kivra fakturerar 1,50 SEK per lönespecifikation som levereras i en aktiv brevlåda. Utöver denna kostnad tillkommer lönesystemleverantörens offererade pris för integrationsfunktionen mot Kivra. Observera att detta är en beställning. Ni kommer få de uppgifter ni behöver skickade till er inom kort.

Företagsinformation
Kontaktuppgifter
Print

Om ni önskar att komplettera ert utskick av lönespecifikationer till Kivra med print är priset för detta 5000 kr (exkl moms) i uppstartskostnad och 9,20 kr / brev (1:a klass).

Övrigt

Det är ert ansvar att behörig person hos er godkänner Kivras Allmänna Villkor och Personuppgiftsbiträdesavtal.

Bolaget, med namn och organisationsnummer enligt ovan, godkänner härmed Kivras Allmänna Villkor, https://kivra.se/sv/om-oss/om-kivra/villkor/allmanna-villkor-for-formedlingstjansten.

Bolaget, med namn och organisationsnummer enligt ovan, godkänner härmed Personuppgiftsbiträdesavtalet som Personuppgiftsansvarig, https://kivra.se/om-oss/om-kivra/villkor/personuppgiftsbitradesavtal-for-avsandare.

De personuppgifter som lämnas i detta formulär behandlas av Kivra i enlighet med vad som framgår här: https://kivra.se/sv/om-oss/om-kivra/personuppgifter