Få ditt orange kuvert 2021 digitalt i Kivra. Istället för med pappersposten. Ett miljövänligt alternativ. Och ett sätt att spara all din myndighetspost på samma plats.

Ikon föreställande ett träd.

Miljövänligt

Närmare 8 miljoner orange kuvert skickas ut varje år. År 2020 fick mer än varannan sitt orange kuvert digitalt. Låt det fortsätta öka.

Ikon föreställande fyra pilar som pekar in mot en cirkel i mitten.

Praktiskt

Med Kivra får du ditt pensionsbesked digitalt. Tillsammans med annan myndighetspost, brev från privata företag och viktiga dokument.

Ikon föreställande en gammal ringklocka.

Informerande

Håll dig uppdaterad om hur mycket du har tjänat ihop till din allmänna pension. Eller hur din utbetal­ningsplan ser ut.

Vad är orange kuvertet?

Det orange kuvertet är ditt årsbesked från Pensionsmyndigheten gällande ditt intjänande av allmän pension, i form av inkomstpension och premiepension.

Gällande din premiepension ser du vilka fonder dina pengar är placerade i. Och hur de har utvecklats under året.

Om du loggar in på pensionsmyndigheten.se kan du se en pensionsprognos över din allmänna pension. Även din tjänstepension och eventuellt privat sparande till pension.

Pensionsprognosen baseras på att din livssituation inte förändras negativt, exempelvis att du blir sjukskriven eller arbetslös. Den är enbart en prognos och ingen absolut sanning. Det går inte att förutspå framtiden, men du kan använda prognosen som ett riktmärke för hur mycket du själv bör spara för att få en pension du är nöjd med.

Om du har börjat ta ut din pension visar årsbeskedet hur mycket du kommer få utbetalt varje månad under det kommande året. Och vilka dagar det kommer att ske.

När kommer orange kuvertet 2021?

Alla som tjänar in till sin allmänna pension får det orange kuvertet varje år. Årsbeskeden börjar skickas ut i mitten av januari varje år. Pensionärerna får sina kuvert först. Sedan under februari till mars får pensionsspararna sina kuvert. Olika dagar beroende på vart i landet du bor. Undvik fördröjning genom att välja att få det orange kuvertet 2021 digitalt.

Vill du ha ditt orange kuvert digitalt?

Läs pensions­beskedet i Kivra

Om du redan har Kivra behöver du inte göra någonting. Du kommer få ditt orange kuvert i Kivra automatiskt. Men dubbelkolla att du har post från Pensionsmyndigheten aktiverad. Läs mer om inställningar i Kivra.

Vad är allmän pension?

Den allmänna pensionen tjänar du in när du betalar skatt, och den kommer från staten. Utöver allmän pension kan du även ha tjänstepensionen och eventuell privat pensionen.

Den allmänna pensionen består av inkomst­pension och premiepension. För din premiepension kan du själv välja vilka fonder du vill placera pengarna i. Om du inte gör ett eget val placeras pengarna i statens förvalsalternativ AP7 Såfa, som är en åldersanpassad fond med låg avgift.

Behöver jag göra något?

Nej. Är du osäker på vilka fonder du ska välja, kan du behålla förvalsalternativet AP7 Såfa. Det är en statligt förvaltad fond, som inledningsvis har en högre risk för att värdeutvecklingen ska bli så bra som möjligt över tid.

Vill du hellre bestämma själv, kan du bland annat välja mellan aktiefonder, indexfonder, räntefonder och blandfonder. Att själv välja fonder kan innebära en högre risk, men även en högre avkastning, beroende på hur börsen går.